over het koor

de geschiedenis

Angeline Pinas heeft een passie voor muziek. Met name het zingen van gospelmuziek.

Zingen is goed voor de geestelijke en lichamelijk gezondheid. Zingen helpt te ontspannen na de dagelijkse werkzaamheden en houdt de geest fris. Daarom is zij lid van een kerkkoor, waar éénmaal per week geoefend wordt en minimaal een keer per jaar opgetreden.

Solomon NorthupMaar zij wilde graag meer zingen en dan met name gospel op zijn Amerikaans. Natuurlijk kon zij dan ook nog lid worden van een gospelkoor, maar in haar omgeving was geen dergelijk koor. Daarom heeft zij zelf dit koor opgericht met als doel wekelijks oefenen en minimaal een kerstuitvoering per jaar.

Het koor is vernoemd naar Solomon Northup, de hoofdpersoon van Twelve Years a Slave: het ‘Solomon Northup Gospel Choir’ of kortweg ‘SNGC’. Wij zijn begonnen in september 2014.

het Solomon Northup Gospel Choir of kortweg ‘SNGC’

Het Solomon Northup Gospel Choir is een gemengd koor, voor zowel vrouwen als mannen. Het koor wordt een niet al te groot koor met sopranen, alten, tenoren en bassen. Het koor is een geheel onafhankelijk en opereert zelfstandig van welke kerk dan ook.

doelstelling


Het doel is om met het koor op festivals te gaan zingen. Het geeft volgens mij een extra dimensie als je met diverse gospelkoren deelneemt aan een evenement waar je met elkaar strijdt om een gemeenschappelijk doel. Natuurlijk zal SNGC, als zij hiervoor gevraagd wordt, ook deelnemen aan kerkdiensten, feesten en partijen, bruiloften, begrafenissen en dergelijke.

contributie

Helaas is het niet zo dat een koor zomaar is opgericht. Hier komen een hoop zaken bij kijken. Het is niet alleen het oprichten van een koor, maar ook het opzetten van een organisatie, bepalen van een locatie, vinden van koorleden die dezelfde passie hebben en het zorgen voor financiële middelen.
Om een koor op te richten en te laten zingen is geld nodig. Hierbij valt te denken aan oprichtingskosten, huren van een locatie, huren van een dirigent en een pianist. Deze kosten worden normaal gesproken gedragen door de leden die contributie betalen en inkomsten die gegenereerd worden door optredens. Het koor krijgt geen subsidie(s).

leden werven

Om leden te werven voor het koor zijn mensen benaderd via de sportschool, mond-tot-mondreclame en andere manieren om het koor bij iedereen bekend te maken. Van ieder koorlid wordt verwacht dat het ook mee helpt om leden te werven.

plan van aan pak

In de eerste periode van het bestaan van het koor hebben wij aan ons repertoire gewerkt en geprobeerd onze sound te vinden, voordat wij de volgende stap konden zetten. Je moet wel beslagen ten ijs komen is het niet? Het koor zal vooral gospelmuziek zingen, maar ook muziek uit andere genres.

planning

Met behulp van een jaarplanning is iedereen op de hoogte op welke avonden er een kooravond is en er geoefend wordt. Er wordt ook in aangegeven op welke avond het koor vrij heeft. De oefenlocatie zal meestal dezelfde locatie zijn.

wijzigingen en mededelingen

Wijzigingen en mededelingen zullen zoveel mogelijk schriftelijk per e-mail plaats vinden, via de website en/of per groeps-whatsapp.

Whatsapp

Er is een SNGC groeps-whatsapp in het leven geroepen. Hiermee zullen zowel ad-hoc-mededelingen als andere mededelingen gedaan worden.

website

Wie lid wordt van het koor geeft automatisch toestemming dat foto’s waarop hij/zij staat, worden gepubliceerd via de website.

projecten

Kandidaat-leden die zich nog niet willen vastleggen, kunnen zich aanmelden voor een project. Zo’n project heeft een korte tijdsduur en heeft als doel je over te halen om bij het koor te blijven. Er zijn verschillende soorten projecten: een oriëntatieproject en een kerstproject. In een oriëntatieproject kunnen aspirant leden in een bepaalde periode meezingen met het koor en daarna beslissen of zij wel of geen lid worden. In een kerstproject kunnen belangstellenden vanaf september tot en met de kerstuitvoering meezingen met het koor. Dit project beoogt natuurlijk ook dat je besluit om bij het koor te blijven, op voorwaarde dat er van beide kanten een klik is.

binding van het koor

De boog kan niet alleen maar gespannen staan, daarom zullen wij proberen twee keer per jaar iets anders te doen dan alleen maar zingen. Het is de bedoeling om dan lekker met elkaar ergens te gaan eten en of drinken, voor eigen rekening. In onze eigen oefenruimte met zelf klaar gemaakt eten en meegenomen drinken of in een andere setting/gelegenheid. In ieder geval iets geheel anders, zodat wij elkaar op een andere manier kunnen leren kennen of elkaar nog beter leren kennen.